Artes

Over Artes

Stichting Kunstkring Artes is een stichting die zich ten doel stelt een klimaat te scheppen in Bussum waarin alle vormen van kunst zich kunnen ontwikkelen. Het wil een podium bieden voor professionele kunst en een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en publiek.

Stichting Kunstkring Artes is daarnaast het gespreksforum voor de gemeente Bussum en voor maatschappelijke instellingen.

 

Bij Artes zijn zowel professionele kunstenaars aangesloten alsook minnaars van de kunst als Vriend van S.K.A. Beide groepen betalen een geringe bijdrage van € 35,-- per jaar.

Artes wil de verschillende disciplines in de kunst, zoals letterkunde, muziek, toonkunst en beeldende kunst, bijeenbrengen.

Artes organiseert daartoe elke maand een soosavond voor zowel de professionele kunstenaars als de Vrienden, waarop één van de disciplines wordt belicht. Deze avonden kunnen bestaan uit een literaire avond, een muziekavond of een filmavond of een combinatie daarvan.

Op deze avonden wordt eveneens de voortgang van gezamenlijke projecten besproken. 

 

Voorts organiseert Artes elke twee jaar de Open Atelier Route en elk jaar als onderdeel van Bussum Cultureel het Kunstevenement. Het Kunstevenement wordt altijd gehouden op de laatste zondag van Bussum Cultureel en vond tot nu toe plaats op het Wilhlminaplantsoen en op Fort Werk IV bij ’t Spant. Het uitgangspunt van deze evenementen is het promoten van de Bussumse kunstenaars bij het Bussums publiek. Onder Bussumse kunstenaars wordt verstaan, kunstenaars die in Bussum wonen of daar hun werkplek hebben.

 

Artes bevordert door de goede kontakten o.a. met de gemeente Bussum en met de Bussumse Ondernemers Vereniging het tot stand komen van diverse gemeenschappelijke kunstprojekten. Voorbeelden hiervan zijn het Waldenprojekt, het recente boek over Bussum " De Bussumse Kant, Bussum gezien door de ogen van 30 kunstenaars" en het projekt "Verbinding" waarbij 10 telefooncellen worden omgezet tot kunstobject. Om deze projekten te kunnen realiseren spant Artes zich in bij het aantrekken van sponsoring en subsidies.

 

Naast de Website van Artes waarop alle ontwikkeling van de kunst in Bussum kan worden gevolgd, ontvangen kunstenaars en Vrienden met enige regelmaat een nieuws- en informatiebulletin over de gang van zaken. Op de Website hebben de kunstenaars de gelegenheid zichzelf te profileren en een verwijzing te doen naar hun eigen website.